Ruột sổ

Không chỉ in từ loại giấy tốt, viết bút mực không bị lem, không gây loá mắt, ruột sổ Bettino còn được thiết kế in ấn công phu với đầy đủ các trang: lịch năm, kế hoạch travel, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, trang kẻ ngang, trang ghi thông tin contact.

Thể loại của ruột sổ Bettino là Monthly Planner (kế hoạch tháng) và Weekly Planner (kế hoạch tuần). Công ty không in ruột sổ dạng Daily Planner vì nhu cầu không nhiều và vì bạn sẽ bỏ trống rất nhiều cho những ngày không dùng sổ.

Hiển thị một kết quả duy nhất