Ví da

Những chiếc ví nữ, hàng xuất khẩu chánh phẩm do Bettino sản xuất. Tất cả đều làm từ da bò loại A, với trình độ tay nghề cao. Bettino hy vọng các khách hàng nữ sẽ reo lên một tiếng WOW ngạc nhiên khi đập hộp một chiếc ví.

 

Hiển thị một kết quả duy nhất