Hướng dẫn mua hàng

CÁC BƯỚC ĐẶT HÀNG

1. ĐĂNG NHẬP (không bắt buộc)
Người sử dụng truy cập website chọn hàng, cho vào giỏ và tiến hành đặt hàng
Người sử dụng đăng ký tài khoản và đăng nhập để mua hàng
Nội dung đăng ký bao gồm: Tên, Email, Mật khẩu
Nội dung đặng nhập bao gồm Tên/email và Mật khẩu

Bạn có quyền đặt hàng mà không cần đăng nhập. Tuy nhiên, việc đăng ký tài khoản và đăng nhập khi mua hàng giúp lưu lại tất cả thông tin về đơn hàng của bạn để dễ tra cứu về sau.

2. NƠI TRẢ TIỀN
Nhập địa chỉ sẽ trả tiền cho đơn hàng
Những ô có dấu * màu đỏ là bắt buộc

Trường hợp thanh toán COD thì Nơi trả tiền cũng là Nơi giao hàng
Trường hợp thanh toán qua Paypal thì người trả tiền có thể ở địa chỉ này nhưng lại giao hàng đến một địa chỉ khác

3. NƠI GIAO HÀNG
Nhập địa chỉ giao hàng, Bettino sẽ vận chuyển đến và giao hàng tại đây
Những ô có dấu * màu đỏ là bắt buộc

Địa chỉ giao hàng có thể trùng hoặc khác với địa chỉ trả tiền

4. CÁCH TRẢ TIỀN
Bettino chấp nhận 2 hình thức thanh toán là COD và Paypal
Thanh toán COD (Cash on Delivery) là trả tiền cho người giao hàng
Paypal là thanh toán trực tuyến (online) dành cho khách hàng có thẻ tín dụng và tài khoản Paypal. Khách hàng chỉ việc làm theo hướng dẫn trong quá trình mua hàng

5. XEM ĐƠN HÀNG
Cuối cùng, khách hàng xem lại đơn hàng, kiểm tra mặt hàng, số tiền, địa chỉ giao nhận và bấm vào nút Đặt hàng.